Franeker Kunst Stichting

 

 

 

De Franeker Kunst Stichting is opgericht begin 2009.

 

Het doel van de stichting is het in Franekeradeel bevorderen van moderne beeldende

kunst in de openbare ruimte.

Waarbij wij het van essentieel belang vinden het stimuleren van betrokkenheid  bij

zowel inwoners als kunstenaars.

 

Het is ons na uitgebreid onderzoek gebleken dat de kunstenaars in Franekeradeel

behoefte hebben aan een orgaan dat een leidende rol kan spelen om kunstwerken

daadwerkelijk op goede locaties opgesteld te krijgen.

 

Het ontbreekt hen veelal aan de juiste netwerken en inzichten om dit te realiseren.

 

Plaatsing van kunst in de openbare ruimte betekent intensief contact met de gemeente

(ruimtelijke ordening, veiligheid etc).

De kloof tussen de welstandseisen en de wensen van de kunstenaars blijkt vaak erg groot.

 

Wij zien hierin een belangrijke rol voor ons weggelegd.

 

Naast het realiseren van ad-hoc projecten legt de Stichting zich toe op een langdurig en

veelomvattend project, genaamd "denkbeeldenpad".

 

 

Novelle, uitgegeven

door de FKS

Ism de FKS gerealiseerde sculptuur (kunstenaar Frank Zeilstra)

in de Professorenbuurt

Ism de FKS gerealiseerde sculptuur (kunstenaar Remon de Jong)

bij sporthal "de Trije"